Да почистим България и нашето училище - 21.04.2013 г