Прогимназиален етап

Прогимназиален етап

д

е

н

V”а”

V”б”

VI”а”

VI”б”

VII”а”

VII”б”

VІІІ „а”

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1. Математика-Иванчева

2. БЕЛ-Богданова

3. БЕЛ-Богданова

4. География- Петрова 

5. Физкултура- Василева

6. История-Младенова

1. География- Петрова

2. Математика-Иванчева 

3. Физкултура- Василева

4. История-Младенова 

5. БЕЛ- Богданова

6. БЕЛ- Богданова

1. Физкултура- Василева  

2. БЕЛ-Тодорова  

3. БЕЛ-Тодорова

4. Математика-Илиев

5. Човек и прир.-Борисова   

6. Музика-Савова

1. Човек и прир.-Борисова   

 2. Музика-Савова

 3. Математика-Илиев

 4. БЕЛ-Тодорова  

 5. БЕЛ-Тодорова

 6. Физкултура- Василева  

1. Изобраз.и-во- ЗИП Богомилов

2. Изобраз.и-во- ЗИП Богомилов     

3. Биология-Борисова     

4. Математика-Вълчева

5. Физика - Иванчева

6. Немски ез.-Грешева

1. Немски ез.-Грешева

2. Биология-Борисова      3.  Математика-Вълчева

 4.  Физика - Иванчева

5. Изобраз.и-во-ЗИП Богомилов

6. Изобраз.и-во-ЗИП Богомилов     

1. История-Младенова 

 2.  Математика-Вълчева

3. Изобр.и-во-Богомилов

4. Изобр.и-во-Богомилов    

5. Физкултура- Василев

6. Физика - Иванчева

  В

Т

О

Р

Н

И

К

1. Немски ез. -Грешева

2. Инф.техн.– Войнова

3. История-Младенова 

4БЕЛ-ЗИП- Богданова

5. Физкултура- Василева

6. Музика-Савова

7. ЧК - Иванчева

  1. 1.  История-Младенова 
  2.  
  3.  3. Инф.техн.– Войнова
  4.  4. География- Петрова  

5. Музика-Савова

6. БЕЛ-ЗИП- Богданова

7. ЧК - Савова

1. Изобр.и-во-Богомилов

2. Изобр.и-во-Богомилов         

3. Англ.ез-Вецева    

4. БЕЛ-ЗИП - Тодорова

5. Човек и прир.-Борисова

6. Физкултура-Василева.  

7. ЧК - Борисова 

1. Физкултура- Василева

2. Англ.ез-Вецева 

3. БЕЛ-ЗИП - Тодорова

4. Човек и прир.-Борисова   

5. Изобр.и-во-Богомилов

6. Изобр.и-во-Богомилов        

7. ЧК - Богданова

1. Химия - Углярева

2. БЕЛ- Богданова  

3. Физкултура- Василева  

4. Математика-Вълчева   

5. География- Петрова  

6. Биология-Борисова       

7. ЧК- Младенова

1. Биология-Борисова     

2. Химия-Углярева

3. БЕЛ-Пенова 

4. Немски ез. -Грешева    

5. Математика-Вълчева   

6. География- Петрова      

7. ЧК-Грешева

1. Музика-Савова

2. Математика-Вълчева   

3. Химия-Углярева

4. Англ.ез-Вецева

5. БЕЛ-Тодорова 

6. БЕЛ-Тодорова  

7. ЧК-Николова

С

Р

Я

Д

А

1. Немски ез. -Грешева   

2. Математика-Иванчева 

3. БЕЛ- Богданова

 4. География-ЗИП- Петрова 

5. Домашна техника и и-ка – Богомилов     

6. Домашна техника и и-ка – Богомилов       

1. Домашна техника и и-ка – Богомилов        

2. Домашна техника и и-ка – Богомилов    

 

Математика-Иванчева   Богданова

1. Англ.ез-Вецева  

2. Музика-ЗИП-Савова

3. Домашна техника и и-ка – Богомилов    

4. БЕЛ-Тодорова  

5. БЕЛ-Тодорова

6. Математика-Илиев

1. БЕЛ-Тодорова  

5. БЕЛ-Тодорова

3. Англ.ез-Вецева

6. История -Младенова.

1. БЕЛ- Богданова

2. БЕЛ- Богданова

3. Физика - Иванчева 

4. Математика-Вълчева

5. История -Младенова 

6. Музика-Савова   

1. История -Младенова 

2. Математика-Вълчева  

3. Музика- Савова      

4. БЕЛ-Пенова

5. БЕЛ-Пенова

6. Физика - Иванчева

          1. 1.  Математика-Вълчева                        2.  Инф.техн.–Войнова     

3. БЕЛ-Тодорова  

4. Англ.ез-Вецева