Гимназиален етап

Гимназиален етап

IX

X

XI

XII

1. Информатика -Войнова

2. Информатика –Войнова   

3. Математика-Иванчева

4. Немски ез.-Грешева

5. История – Младенова

6. Английски ез.-Вецева

1. Математика-Вълчева

2. Основи но пазарната икономика- Николова

3. БЕЛ-Йотов

4. БЕЛ-Йотов

5. География- Петрова 

6.  Основи на туриз. -Петрова

7. Физкултура- Василев

1. БЕЛ-Йотов

2. БЕЛ-Йотов

3. Английски ез.-Вецева

4. Маркетинг и реклама в туризма-Николова

5. Маркетинг и реклама в туризма-Николова

6. География на туризма с културология -Николова

1. Англ.ез-ПП-Вецева

2. Англ.ез-ПП-Вецева

3. ИцнформатикаПП- Войнова

4. Информатика-ПП- Войнова

5. Математика-Илиев

6. БЕЛ-Йотов

1. Физкултура- Василев

2. Математика-Иванчева

3. Немски ез.-Грешева

4. Основи но пазарната икономика- Николова

5. Психология и логика-Младенова 

6. Химия - Углярева

7. ЧК - Петрова

1 История -Стоянов

2.Биология-Борисова     

3. Физика - Иванчева

4. Химия-Углярева

5. Немски ез.-Грешева

6. Английски ез.-Вецева

7.ЧК – Василев

1. Мениджмънт на туризма - Николова

2. Философия-Младенова.

3. География- Петрова  

4. БЕЛ-ЗИП-Йотов

5. БЕЛ-ЗИП-Йотов

6. История – Младенова

7. ЧК-Вълчева

1. Англ.ез-ПП-Вецева

2. БЕЛ.ЗИП-Йотов

3. БЕЛ-ЗИП-Йотов

4. Информатика ПП Войнова

5. Информатика-ПП –Войнова

6. Свят и личност - Николова

7. ЧК - Богомилов

1. Физкултура-Василев

2. История – Младенова

3. Биология-Борисова     

4. Физика- Иванчева

5. Немски ез.ЗИП-Грешева

6. Английски ез.-Вецева

7. География-Петрова 

1. Основи на туриз. -Петрова

2. Основи на туриз -Петрова

3. Информационни  техн. –ПП-Войнова

4. Информационни  техн. –ПП-Войнова

5. БЕЛ-ЗИП-Йотов

6. Математика - Вълчева

7. Етика и право-Младенова

1. Мениджмънт на туризма - Николова

2. Мениджмънт на туризма - Николова

3. Философия-Младенова

4. БЕЛ-ЗИП-Йотов                   

5. Мениджмънт на туризма - Николова.

6. Физкултура-Василев

7. Математика-Вълчева

1. Физкултура-Василева         

2. Английски ез.-Вецева

3. Математика – ПП-Илиев

4. Математика – ПП-Илиев   

5. Информационни  техн. –ПП-Войнова

6. Информационни  техн. –ПП-Войнова

7. Свят и личност - Николова

1. Химия – Углярева      

2. БЕЛ—Йотов

3. География-Петрова 

4. Биология-Борисова   

5. Математика - Иванчева

6. Изобраз.и-во-Богомилов     

1. История-Стоянов

2. Химия – Углярева

3. БЕЛ-Йотов

4. Физкултура-Василев

5. Математика-Вълчева

6. Информационни  техн. - Войнова

7. Информационни  техн. – Войнова

1. Маркетинг и реклама в туризма-Николова

2. Маркетинг и реклама в туризма-Николова

3. Математика-Вълчева

4. Информационни  техн. –ПП- Войнова

5. География на туризма с културология-Николова

6. Физика- Иванчева

7. Физкултура- Василев

1. Английски ез.-Вецева

2. География-ЗИП-Петрова   

3. Информационни  техн. –ПП-Войнова                                  

4.  БЕЛ -ЗИП-Йотов.

5. Математика – ПП-Илиев

6. Математика – ПП-Илиев

7. География-ЗИП-Петрова  

1. БЕЛ-Йотов

2. БЕЛ-Йотов

3. Основи но пазарната икономика- Николова

4. Информационни  техн. –ПП-  Войнова                        

5. Физика-.Иванчева

6. Музика-Савова

1. Немски ез.-Грешева

2. Основи но пазарната икономика- Николова

3. Физика-Иванчева

4. Английски ез.-Вецева

5. Биология-Борисова     

6. География-Петрова 

1. География на туризма с културология -Николова

2. География-Петрова 

3. Английски ез.-Вецева        

4. Математика-ЗИП-Вълчева

5. История – Младенова

6. БЕЛ-Йотов

1. Информационни  техн. –ПП- Войнова

2. Информационни  техн. –ПП-Войнова                                        

3. БЕЛ-Йотов

4. БЕЛ-Йотов

5. Математика-Илиев

6. Физлтура-Василева