Преподавателски състав

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

гр. Драгоман, обл. Софийска, ул.”Кирил и Методий” №12, тел. 20-75;21-4

                                 e-mail  schooldr@abv.bg

 

 

Преподавателски състав

 

Начален етап

 

1. Иванка Кирилова Иванова - 1а клас

2. Людмила Иванова Иванова - 1б клас

3. Милена Кирилова Пейчева – 2 клас

4. Павлина Георгиева Колева - 3 клас

5. Ани Никифорова Николова – 4 клас

 

Гимназиален етап

 

1. Стоян Василев Стоянов –Директор, преподавател по История

2. Кирилка Славчева Углярева – Помощник директор, преподавател по Химия

 3. Иван Димов Йотов – преподавател по БЕЛ

4.Ивайло Богомилов Григоров – преподавател по ДТИ и Изобразително изкуство

5. Милка Петрова Василева – преподавател по Физическо възпитание

6. Калинка Николова Димитрова - преподавател по Икономика и Право в туризма

7. Ангелина Петрова Атанасова – преподавател по География

8. Даниела Лозанова Борисова – преподавател по Биология

9. Жанета Николова Тодорова – преподавател по БЕЛ

 10. Веселина Иванова Вецева – преподавател по Английски език

11. Олга Владимировна Грешева – преподавател по Немски език

12. Младен Александров Василев – преподавател по Физическо възпитание

13. Илия Евлогиев Илиев – преподавател по Математика

14. Нели Въткова Вълчева - преподавател по Математика

15. Кремена Иванова Иванчева- преподавател по Математика

16. Йоана Савова Савова - преподавател по Музика

17. Мария Стоилова Войнова - преподавател по Информатика и ИТ

18. Атина Стоянова Младенова - преподавател по История

19. Радостина Антонова Богданова - преподавател по БЕЛ